Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Psie przedszkole - więcej >

Psie posłuszeństwo -
więcej >

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
:   SZKOLENIE - więcej >
(imię, nazwisko, funkcja, czy jest sędzią, asystentem, instruktorem, pozorantem)
Małgorzata Górska-Guzowska - Przewodnicząca OKSP, Przewodnicząca Podkomisji Agility
Majka Litwinowicz
- Członek OKSP, Przewodnicząca Podkomisji PT, Obedience

Wykaz prowadzonych podkomisji ds.:
Poskomisja IPO - Michał Szalc - sędzia prób pracy
Podkomisja PT, Obedience - Majka Litwinowicz
Podkomisja Agility - Małgorzata Górska-Guzowska

Kontakt w sprawie szkolenia:
PT, posłuszeństwo na codzień, w kierunku wystaw: Majka Litwinowicz - tel. 694-509-940, e-mail: info@team-oliwa.pl  
więcej >
agility: Małgorzata Górska-Guzowska, tel. 502-155-065, e-mail: gosiagg5@wp.pl 
   więcej >


Plac szkoleniowy Agility mieści się w Sopocie, przy ul. Jana z Kolna, Stadion Ogniwo