Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Informujemy, że Zarządu Oddziału w Sopocie w dniu 11.12.2019 powołał Przewodniczącą Oddziałowej Komisji Szkolenia Koleżankę Małgorzatę Pawlinę (kontakt gosiaa.p@gmail.com).
Prosimy wszystkie sprawy szkoleniowe kierować do Koleżanki (terminy imprez, organizacja zawodów, sponsorzy itp.)