Wystawy / Shows
 
Zgłoszenia - Entry
 

 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich
Zgodnie z decyzją ZG ZKwP w wystawie mogą brać udział psy/suki należące do następujących grup i sekcji: Grupa 3 sekcje 1 i 2, Grupa 4, Grupa 5 sekcje 2, 7 oraz dwie rasy z sekcji 6, Grupa 6 bez dalmatyńczyka, grupa 7, 8 i 10 oraz wybrane rasy myśliwskie nieuznane przez FCI.

Hunting-dogs National Show

Miasto - City, Date - Date

Twardy Dół, 1.10.2022

Miejsce - Place

  Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „TWARDY DÓŁ” - 83-224 Borzechowo

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

16.09.2022

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.


Wystawcy krajowi - opłaty wnoszone do 16.09.2022 r. 
(dotyczy wyłącznie członków ZKwP i psów zarejestrowanych w ZKwP)
- za pierwszego psa  130 zł   (członkowie O/Sopot  120 zł)
- za każdego następnego  110 zł   (członkowie O/Sopot  100 zł)
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  60 zł   (członkowie O/Sopot  50 zł)
- dla ras polskich zniżka 50 % od opłat podstawowych
- konkurencja "Najlepsza Para Hodowlana"  50 zł   (członkowie O/Sopot  40 zł)
- konkurencja "Najlepsza Grupa Hodowlana"  50 zł   (członkowie O/Sopot  40 zł)


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.


Foreign exhibitors - up to 16.09.2022
- for the first dog  40 EUR
    (Polish breeds 20 EUR)
- for every additional dog  30
EUR    (Polish breeds 15 EUR)
- minor puppy, puppy and veteran class  20
EUR    (Polish breeds 10 EUR)
- The Best Breeding Pair contest  15 EUR
- The Best Breeding Group contest  15 EUR

Konto bankowe - Bank account

Wystawcy krajowi:
 71 1050 1764 1000 0091 3316 5309
 
 
Foreign exhibitors:
 
IBAN:   PL 96 1050 1764 1000 0090 8000 9344
 
BIC (SWIFT):  INGBPLPW
 
Bank address: 
ING Bank Śląski S.A., Sokolska 34, 40-086 Katowice

Reklamy w katalogu

Cennik reklam:
1 strona czarno-biała - 100 zł, 1/2 strony czarno-białej - 50 zł
 
Reklamy w katalogu zostaną zamieszczone wyłącznie pod warunkiem dołączenia kserokopii dowodu wpłaty.

Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.

Pliki można wysłać e-mail'em: sopot@wystawy.net do dnia 16.09.2022 r.

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Sopocie
81-805 Sopot, Al. Niepodległości 825 (skrytka poczt.
/PO Box 115)
tel./phone (0048) (58) 551-33-69
Biuro czynne: pn - czw 16 - 20, pt 12 - 15 /
Office hours: Monday - Thursday 4.00 p.m. - 8.00 p.m., Friday 12.00 a.m. - 3.00 p.m.

Planowana obsada sędziowska - Judges

 

Grupa 3
    Karolina Wójcik-Wonorska (PL)

Grupa 4
    Karolina Wójcik-Wonorska (PL)


Grupa 5
    Krzysztof Ziółkowski (PL)


Grupa 6
    Wiesława Misterka-Kluska (PL)
    Beagle
    Gończy polski
    Ogar polski
    Stanisław Abłamowicz (PL)
   
pozostałe rasy z grupy 6. FCI

Grupa 7
    Stanisław Abłamowicz (PL)


Grupa 8
    Arkadiusz Goguła (PL)
    Clumber Spaniel
   
Cocker spaniel amerykański
    Cocker spaniel angielski
    Nederlandse Kooikerhondje
   
Płochacz niemiecki - Wachtelhund
    Ewa Kotowska (PL)
   
Golden Retriever
    Jerzy Olszewski (PL)
   
pozostałe rasy z grupy 8. FCI

Grupa 10
    Wiesława Misterka-KLuska (PL)


Rasy nieuznane przez FCI
    Jerzy Olszewski (PL)
    Chart kirgiski Tajgan
    Chart środkowoazjatycki Tazy
    Gończy litewski
    Gończy rosyjski
    Hortaja
    Patterdale Terrier
    Polski spaniel myśliwski
    Silken Windhound
    Silken Windsprite


Konkurencje finałowe

Najlepsza Para - Jerzy Olszewski
Najlepsza Grupa Hodowlana - Stanisław Abłamowicz
Najlepsze Młodsze Szczenię - Jerzy Olszewski
Najlepsze Szczenię - Wiesława Misterka-Kluska
Najlepszy Junior - Stanisław Abłamowicz
Najlepszy Weteran - Jerzy Olszewski
Najlepszy Pies Użytkowy - Arkadiusz Goguła
Najlepszy Pies Rasy Polskiej - Wiesława Misterka-Kluska
Najlepszy Pies Oddział Sopot - Stanisław Abłamowicz
Zwycięzca Grupy 3. FCI - Karolina Wójcik-Wonorska
Zwycięzca Grupy 4. FCI - Karolina Wójcik-Wonorska
Zwycięzca Grupy 5. FCI - Wiesława Misterka-Kluska
Zwycięzca Grupy 6. FCI - Stanisław Abłamowicz
Zwycięzca Grupy 7. FCI - Stanisław Abłamowicz
Zwycięzca Grupy 8. FCI - Jerzy Olszewski
Zwycięzca Grupy 10. FCI - Wiesława Misterka-Kluska
Best In Show - Wiesława Misterka-Kluska
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.Klasy - Classes:

  Młodszych Szczeniąt / Minor Puppy Class  - 4 - 6 miesięcy / 4-6 months
Szczeniąt / Puppy Class - 6 - 9 miesięcy / 6-9 months
Młodzieży / Junior Class - 9 - 18 miesięcy / 9-18 months
Pośrednia / Intermediate Class - 15 - 24 miesięcy / 15-24 months
Otwarta / Open Class - od 15 miesięcy / from 15 months
Użytkowa / Working Class - od 15 miesięcy, z wymaganym certyfikatem użytkowości. / From 15 months, FCI working certificate must be enclosed
Championów
/ Champion Class  - z zatwierdzonym tytułem Championa. / Documentation for national or international championship must be enclosed.
Weteranów / Veteran Class - powyżej 8 lat / from 8 years.